Det kommer att finnas en utbildning för att bli stallvärd, där syftet är att dessa ska kunna hjälpa till i stallet med att visa nya tillrätta, hjälpa till med att göra iordning hästar inför lektionerna, hjälpa till på nybörjarlektionerna, viss utfodring och andra småsysslor, det finns alltid något för alla att hjälpa till med och det är viljan att hjälpa andra som är målet. För att vi ska få en fin gemenskap i ett lugnt, tryggt och harmoniskt stall där alla trivs och känner sig välkomna. När som helst kan det dyka upp en överraksning som belöning för de som engagerar sig med detta. En duktig stallvärd kan också få som uppgift att följa med för att prova nya hästar som ska skaffas till verksamheten.

Glädje, empati och gemenskap ger kamratskap