Denna sidan är i minne för hästarna som tyvärr har fått lämna jordlivet, och galopper nu på de evigt gröna ängarna, smärtfria och lyckliga.